Arbeta med resultaten från Graviditetsenkäten

Lyssna på poden!
104 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Om utbildningen

Som ett stöd i det fortsatta arbetet med Graviditetsenkäten erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till personer i regionen som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten. Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Tanken är att ni som deltar från er region ska få gemensam kunskap och inspiration att tillsammans arbeta vidare med. Ni får gärna vara fler från samma region och vi uppmuntrar att ni har kontakt med varandra både före och efter utbildningen för att på bästa sätt kunna ta tillvara den i ert fortsatta arbete.

Detta är en specialanpassad version av SKR:s utbildning ” Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg”.

Datum och tider distansmöten

Tider är ungefärliga. Detaljerat schema kommer längre fram.

7 maj klockan 9.00-16.00

21 maj klockan 14.00-15.30

15 september 13.00-14.30

Deltagarnas engagemang

Varje utbildning består av en heldagsutbildning per distans och två kortare eftermöten på distans. Du ska ha möjlighet att delta vid samtliga utbildningstillfällen.

Medverkande

Marie Blom Niklasson, SKR

Läs artikeln här!