ÅRJÄNG

ÅRJÄNG Veckans Väder

WIKIPEDIA – ÅRJÄNG

Årjängs kommun är en kommun i Värmlands län. Centralort är Årjäng.

Kommunen är belägen vid gränsen till Norge och Västra Götalands län, med närhet till större städer som Oslo, Karlstad och Göteborg. Största delen av kommunen ligger i landskapet Värmland, men en liten del i sydost ligger på Dalboredden i nordligaste Dalsland.

Innehåll

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna Blomskog, Holmedal, Karlanda, Silbodal, Sillerud, Trankil, Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Årjängs municipalsamhälle inrättades i Silbodals landskommun 17 oktober 1924 och upplöstes 1941 när Årjängs köping bildades genom en utbrytning ur landskommunen.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Holmedal (av de tidigare kommunerna Blomskog, Holmedal, Karlanda och Trankil) och Töcksmark (av Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog). Samtidigt uppgick den återstående delen av Silbodals landskommun i Årjängs köping medan Silleruds landskommun förblev oförändrad.

Årjängs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Årjängs köping och Silleruds och Holmedals landskommuner. 1974 införlivades Töcksmarks kommun.[6]

Kommunen ingick från bildandet till 2005 i Arvika domsaga och kommunen ingår sedan 2005 i Värmlands domsaga.[7]

Kommunvapnet

Årjängs kommunvapen är nyskapat efter kommunbildningen och registrerades hos PRV 1974. Av de tidigare enheterna hade såväl köpingen som Töcksmarks landskommun vapen tidigare. Båda utgick från motivet i Nordmarks härads sigill, som visade en björn. Det nya kommunvapnet skapades som en kombination av de två tidigare vapnen.

Demografi

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Årjängs kommun 1810–2021
ÅrInvånare
1810  9 785
1820  10 941
1830  13 502
1840  15 337
1850  17 427
1860  19 650
1870  19 830
1880  19 608
1890  18 754
1900  18 159
1910  16 055
1920  14 848
1930  14 820
1940  14 021
1950  13 049
1960  11 451
1970  9 995
1980  9 805
1990  10 235
2000  9 790
2010  9 855
2020  9 996
2021  9 978
Källa: SCB – Folkmängd efter region och tid och Folkmängdsdatabasen, Umeå universitet. Informationen gäller för dagens kommungränser. Äldre informationen är ihopsamlad från tidigare kommuner eller från socknarna som idag ingår i kommunen.

Utländsk bakgrund

Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 2 125, eller 21,67 % av befolkningen (hela befolkningen: 9 804 den 31 december 2014).[8]

Utrikes födda

Den 31 december 2014 utgjorde folkmängden i Årjängs kommun 9 804 personer. Av dessa var 1 899 personer (19,4 %) födda i ett annat land än Sverige. I denna tabell har de nordiska länderna samt de 12 länder med flest antal utrikes födda (i hela riket) tagits med. En person som inte kommer från något av de här 17 länderna har istället av Statistiska centralbyrån förts till den världsdel som deras födelseland tillhör.[9]

Födelseland[9]

Indelningar

Distrikt (socknar) inom Årjängs kommun

Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i

Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt, vilka motsvarar socknarna[10]:

Tätorter

Vid tätortsavgränsningen av Statistiska centralbyrån den 31 december 2015 fanns det två tätorter i Årjängs kommun.

NrTätortFolkmängd
1Årjäng3 302
2Töcksfors1 221

Centralorten är i fet stil.

Politik

I Årjäng har de borgerliga partierna nästan alltid styrt kommunen, med Centerpartiet som ordförande i kommunstyrelsen. Men efter valet 2014 valde Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna att lämna Centerpartiet och istället styra med Socialdemokraterna eftersom de inte var eniga om att stänga ner byskolorna. Efter valet 2018 styr en majoritetskoalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Förhandlingar skedde mellan allianspartierna, för att kunna laga sprickan mellan dem och bilda ett majoritetsstyre, men när det kom till knäckfrågorna så räckte det inte.

Kommunstyrelseordförande

NamnFrånTillPolitisk tillhörighet
 Katarina Johannesson20082014Centerpartiet
 Daniel Schützer2014Socialdemokraterna

Kommunfullmäktige

Presidium 2018–2022
OrdförandeCKatarina Johannesson
Förste vice ordförandeSGunilla Svantorp
Andre vice ordförandeKDKjell-Arne Ottosson
NämndOrdförandeVice ordförande
Barn- och utbildningsnämndenMPTony NilssonCAllan Spets
Stöd- och omsorgsnämndenCRolf EmanuelssonSLiv Pettersson
Kultur- och fritidsnämndenSKristina KristianssonCBernt Christoffersson
Bygg- och miljönämndenSHenrik Wiig PetterssonCBertil Andersson
ValnämndenMPPeter LustigCErik Ulriksson

Mandatfördelning i Årjängs kommun, valen 1970–2018

ValårVSMPSDNYDNCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
1970131562513156254177,2356
1973121562612156264184,438
1976121562612156264185,1347
197912147171214774182,5338
1982131262813126284182,8347
1985121192712119274182,1329
19881121571511215754175,03011
199192214626922146264177,12714
19941211156151215654174,52417
1998310115435310154354168,012516
2002391762439176244169,092417
200621116525211165254166,942615
20101151210525152105254170,102417
20141013945310394533575,342015
20181214627312462733576,522213
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Vänorter

Årjängs kommuns vänorter är[11]:

Utbildning

Sevärdheter

Se även