Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 2

Lyssna på poden!
101 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 8 månader sedan av NYBBLE NYTT

Utbildningens innehåll

Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.

Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm.

Utbildningstillfällen

Utbildningen består av ett förberedande möte, förberedelsematerial för självstudier som du går igenom själv innan utbildningsdagarna, två utbildningsdagar och ett eftermöte. Beräkna 1/2 till 1 dag till självstudier av förberedelsematerialet. Alla möten sker digitalt via Zoom.

Förmöte

19 april klockan 15.00-16.00

Seminarier

3 maj klockan 10.00 -16.00
4 maj klockan 09.00-14.30

Eftermöte

15 juni klockan 15.00-16.00

Bekräftelse om plats på utbildningen och inbjudan till Samarbetsrum där förberedelsematerial finns, skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag. Fakturering sker efter utbildningsdagarna.

Annat tillfälle

Utbildningen ges även vid ett tidigare tillfälle under våren.

Utbildningstillfälle 1, startar 9 mars

Läs artikeln här!