Beslutet om kisspauser på Pågatågen upphävs

Lyssna på poden!
50 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 5 månader sedan av NYBBLE NYTT

Kammarrätten upphäver beslutet som gav personalen på Pågatågen rätt till schemalagda kisspauser. Det finns inte juridiskt stöd för Arbetsmiljöverkets krav, enligt kammarrätten. Lär hela artikeln här!