Category Archives: Beräkna skatten

Lagändring: Begränsat skattskyldiga juridiska personer får avräkning för utländsk skatt vid beskattning av inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Rätten till avräkning framgår av 2 kap. 1 § avräkningslagen. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Installation av solceller på en privatbostad som ligger på en jordbruksfastighet

Med anledning av uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel genom avräkning av utländsk skatt för innehavare av pensionssparkonto

Svar på uppkommen fråga: En obegränsat skattskyldig innehavare av ett pensionssparkonto kan själv begära nedsättning av avkastningsskatt genom avräkning av utländsk skatt. En sådan begäran ska alltid hanteras inom Skatteverkets punktskatteverksamhet. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Förutsättningar för att få avräkning av carry forward-belopp

Svar på uppkommen fråga: För att bestämmelserna om carry forward ska kunna tillämpas ett visst beskattningsår måste en utländsk inkomst ha varit föremål för en faktisk beskattning i utlandet samma beskattningsår. Lär hela artikeln här!

Lagändring den 1 december 2020: Regional skattereduktion för fysiska personer som bor i vissa glest befolkade områden införs

Den regionala skattereduktionen ska beaktas vid avräkning av utländsk skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019. Lär hela artikeln här!

Lagändring den 1 december 2020: Regional skattereduktion för vissa områden införs

Lär hela artikeln här!

Sidan Regional skattereduktion – vissa glest befolkade områden har tillkommit med anledning av en lagändring.

På sidan beskrivs förutsättningarna för att få skattereduktionen. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 19 november

Information om utgåva som publicerats 19 november 2020 Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Norsk källskatt på löneinkomster

Svar på uppkommen fråga: 2019 infördes en kildeskatteordning i Norge som omfattar vissa löneinkomster för personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge. Lär hela artikeln här!