Category Archives: Beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet

Ställningstagande: Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, mervärdesskatt”, 2020-10-09, dnr 8-512039. Ställningstagandet har kompletterats med en bedömning av styrelseuppdrag i föreningar. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet med samma namn daterat den 31 augusti 2015, dnr 131 378239-15/111. Lär hela artikeln här!