Category Archives: Beskattningsland

Rättelse: Distansförsäljning som ska ingå vid beräkning av omsättningströskeln

Vid beräkning av omsättningströskeln ska inte distansförsäljning av varor importerade från länder utanför EU ingå. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Köparen agerade i egenskap av beskattningsbar person vid inköp av tjänster till en icke-ekonomisk verksamhet som bestod i handel med aktier

EU-domstolen prövade i målet tillämpningen av artikel 43 led 1 och artikel 44 mervärdesskattedirektivet. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: förutsättningar för att neka undantag vid skatteundandragande i annat EU-land

Det krävs inte att det har skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdesskatt för det ska vara fråga om ett skatteundandragande. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Omsättningsland vid distanshandel bedöms utifrån förutsättningarna vid skattskyldighetens inträde

Svar på uppkommen fråga: En säljare kan inte välja att beskattas i destinationslandet för omsättningar som skett innan registreringen i det landet. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st