Category Archives: Beslut

Lagändring: Skatteverkets beslut om att utföraren ska återbetala utbetalning för rot- eller rutarbete gäller omedelbart

Den nya bestämmelsen i 23 § HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st