Category Archives: covid-19

Antikroppar mot Covid-19 ökar hos icke-vaccinerade!

Antikroppar mot Covid-19 ökar hos icke-vaccinerade!

Analyserna visar att 85 procent i gruppen 65-95 år hade antikroppar medan nivån låg på 52 procent i gruppen 20-64 år och på 28 procent i gruppen 0-19 år. Genomsnittligt i hela gruppen hade 52 procent antikroppar.

Flest antal med antikroppar hade gruppen 65-95 år där betydligt fler än i andra grupper är vaccinerade. I gruppen 24-64 år är var fjärde vaccinerad med minst en dos, medan gruppen 0-19 år var ovaccinerade och ändå hade 28% antikroppar.

Folkhälsomyndigheten om Antikroppar

Folkhälsomyndigheten om antal vaccinerade

Ingenstans fanns det information om exakt hur många unika prover låg till grund för resultaten, inte heller hur många som sökt vård där man av någon anledning har lämnat blodprov, vars slattar har använts till undersökningen!

Det framgår inte heller varför man koncentrerar resultatet för hela nationen på vårdsökande, då möjligheten att få vård är kraftigt begränsad idag. Patienter vittnar om hänvisning till sjukvårdsappar, hemvistelse utan läkarbesök och alternativ behandling framför läkarvård.

Av informationen som framkommit ser vi resultatet av “herd immunity” och “vaccination” i samarbete.

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st