Category Archives: FA-skatt&SA-skatt

Skrivfel: Om återkallelse vid brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter. Lär hela artikeln här!