Category Archives: Fastighetstaxering

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2021 års särskilda fastighetstaxering

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2020 års särskilda fastighetstaxering

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Markföroreningar inom industriområden

Avsnittet om justeringar för markföroreningar har skrivits om för att förtydliga innehållet om sådan förorenad mark som kan anses påverka marknadsvärdet för en taxeringsenhet, vilket innebär en viss ändring i sak. Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2021 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter;

Lär hela artikeln här!

Sakområdet Lantbruk 2020 har tillkommit med anledning av taxeringen 2020.

Sakområdet har tillkommit med anledning av det särskilda förfarandet som gäller vid fastighetstaxeringen och behovet av att även kunna ta del av de materiella reglerna för kommande taxeringsår 2020. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 3 september

Information om utgåva som publicerats 3 september 2019 Lär hela artikeln här!

Vertikalt genomgående vägg vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader vid fastighetstaxeringen

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2020;

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Elevhem på folkhögskola utgör skolbyggnad (specialbyggnad)

Högsta förvaltningsdomstolen anser att även byggnader för boende i form av internat vid en folkhögskola bör indelas som skolbyggnad eftersom boendet skiljer sig från vanliga hyresbostäder. Lär hela artikeln här!