Category Archives: Fordonsskatt

Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 april 2021

Det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) som tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången höjs, samtidigt som gränsen för när det tas ut sänks. Lär hela artikeln här!

Kortare karenstid för vissa husbilar som ställs av 1 mars 2021 eller senare.

För husbilar med en fordonsskatt över 4 800 kr per år sänks karenstiden från 15 dagar till 4 dagar under den tid då husbilen omfattas av malus, om avställningen sker den 1 mars 2021 eller senare. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st