Category Archives: Forskning och innovation

Test med fotgängare och självkörande fordon på hustak

Som en del i forskningsprojektet GLAD har tester med fotgängare och självkörande fordon genomförts på taket till köpcentret Nordstan i Göteborg. Syftet är att ta reda på hur fotgängare interagerar och upplever små, eldrivna, självkörande leveransfordon. Lär hela artikeln här!

Hack 2 Rail – för en förbättrad järnväg i Europa

Nu är det dags för ett Hackaton för järnvägen. 2021 har av EU utnämnts till det europeiska järnvägsåret för att lyfta fram järnvägen som det gröna, säkra och smarta transportsättet som förbinder människor och företag. Lär hela artikeln här!