Category Archives: Indrivning och utmätning

Förtydligande: Preskriptionstiden för ett dödsbos skatter och avgifter påverkas inte av att en boutredningsman förordnas

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!