Category Archives: Informationsutbyte med andra länder

Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut

Förtydligandet rör FATCA och när fasta driftställen till finansiella institut ska och inte ska anses utgöra svenska finansiella institut enligt 2 kap. 19 § tredje stycket IDKL. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande

Skatteverkets uppfattning är att begreppet person med bestämmande inflytande i 2 kap. 18 § IDKAL ska tolkas i enlighet med vad som avses med verklig huvudman i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Banköverföringar till länder som inte deltar i informationsutbyte kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL

Svar på uppkommen fråga: En banköverföring av tillgångar till ett land som inte deltar i informationsutbytet kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL. Ett finansiellt institut, vars enda roll består i att genomföra en banköverföring till ett sådant land, anses inte vara en rådgivare och är därmed inte uppgiftsskyldigt i Sverige för banköverföringen. Lär…

Förtydligande: Ett finansiellt institut som bara genomför en banköverföring är inte en rådgivare

Svar på uppkommen fråga: Ett finansiellt institut som enbart genomför en banköverföring till ett land, som inte omfattas av regelverket om CRS, DAC 2 eller avtal med motsvarande innehåll, är inte en rådgivare, och är inte heller uppgiftsskyldig. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: DAC 6 och omvandling av inkomst

Sidan har kompletterats med exempel avseende utdelningsinkomst. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: En gränsöverskridande betalning som görs i en verksamhet som är undantagen från beskattning i Sverige omfattas inte av kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.

Svar på uppkommen fråga: En gränsöverskridande betalning av t.ex. en inskränkt skattskyldig ideell förening eller stiftelse i sådan verksamhet som är undantagen från beskattning omfattas inte av kännetecknet. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st