Category Archives: Järnväg

Ostlänkens arkeologiseminarium samlade branschen

Nyligen samlade Trafikverket representanter från bland annat myndigheter, arkeologiföretag och universitetsvärlden för att utbyta kunskap, erfarenhet och nya metoder kring arkeologi. Lär hela artikeln här!

Strandförskjutningsstudier

Efter att inlandsisen försvann så har landet höjt sig, med olika hastighet i olika delar av landet. I Ostlänkens sträckning så försvann isen för runt 12 000 år sedan. Lär hela artikeln här!

Den övergivna byn sedan 1300-talet

Om Eggeby under Medeltiden Lär hela artikeln här!

Trafikverkets arkeologiska utgrävningar skapar jobb

Innan vi bygger Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, krävs omfattande arkeologiska arbeten. För historiskt sett är den här järnvägssträckan Sveriges största arkeologiska projekt. Lär hela artikeln här!

Vet du vad en ryssborr är?

Det är ett verktyg som hjälper oss att ta reda på hur våra stränder förändrats från inlandsisen till idag. Lär hela artikeln här!

Gullvagnen – bland folktro och fornlämningar

Vid sjön Gullvagnen hittar vi både folksägner och forntida boplatser. Sägnerna säger att det finns en skatt gömd på sjöns botten, och spåren efter boplatser berättar om stenåldersmänniskor som jagade fisk och säl. Lär hela artikeln här!

Gravfältet Bådstorp

Under sensommaren och hösten har en arkeologisk undersökning genomförts strax norr om Norrköping av ett gravfält från yngre järnåldern, i detta fall vendeltid till vikingatid (ca 600-1050 e.Kr.) med runt 150 gravar. Lär hela artikeln här!

Händelö gård på historisk mark

Längs med Ostlänkens sträckning, nära Norrköping, finns gården Händelö. Gården har en gedigen historia med många ägare där Gustaf Nils Algernon Adolf Stjerneld, som var Gustav Vasas siste ättling, är en av dem. Lär hela artikeln här!

Undersökningar berättar om statarsamhället

Nu pågår analyser av höstens arkeologiska undersökningar. Vi har hittat flera spännande fynd. Bland annat Moa Martinssons barndomshem. Lär hela artikeln här!

Försök med georadar i våtmarker

Mängder av fornlämningar har genom åren påträffats i våtmarker i samband med torvbrytning, utdikning och andra markarbeten. Ett av de mest kända exemplen är Bockstensmannen som påträffades på 1930-talet vid harvning av en torvmosse i Halland. Lär hela artikeln här!

Georadar i Rudbrunnen

Ostlänken kommer att gå öster om Linköping, vid Herrbeta. Här ligger en liten våtmark, som gömmer en smaklig historia. Den historien kommer vi att ta reda på med hjälp av georadar. Lär hela artikeln här!