Category Archives: Kemikalieskatt på viss elektronik

Förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny sida i rättslig vägledning med anledning av nya bestämmelser i LSKE om möjlighet till återbetalning då elektronikvaror flyttas till annat EU-land eller exporteras till tredjeland

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny sida i rättslig vägledning med anledning av nya bestämmelser i LSKE om när skattskyldigheten inträder.

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 2 oktober

Information om utgåva som publicerats 2 oktober 2020 Lär hela artikeln här!

Lagändring: Bestämmelserna i 13 och 14 §§ LSKE om undantag från skattskyldighetens inträde har ändrats

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Sidan uppdaterad med anledning av nya bestämmelser i LSKE om skattskyldighet vid s.k. distansförsäljning.

Lär hela artikeln här!

Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Den 1 augusti 2019 höjs skattesatserna och det maximala skattebeloppet i LSKE och samtidigt upphör förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019 att gälla

För vitvaror är den nya skattesatsen 11 kronor per kilogram och för övrig elektronik 160 kronor per kilogram. Skatt ska inte betalas med ett högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara. Lär hela artikeln här!