Category Archives: Konkurs och annan avveckling

Lagändring: Ändringar i konkurslagen om vad bouppteckningen ska innehålla och hur uppgifterna ska bekräftas

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Edgångssammanträden i domstol ersätts med en skriftlig bekräftelse hos förvaltaren, och konkursbouppteckningen ska innehålla förvaltarens bedömning av förväntad utdelning i konkursen. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Rätten till utdelning i konkurs preskriberas inte

Borgenärer är därför berättigade till efterutdelning om konkursboet finner en ny tillgång även om borgenärens fordran mot gäldenären har preskriberats sedan konkursen avslutats. Lär hela artikeln här!

Rättsfallskommentar: NJA 2019 s. 119 – insolvensbedömning när det bl.a. finns egendom i utlandet och aktier i onoterade bolag

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: I ett överklagat konkursmål har gäldenären fört fram att det fanns ett överskott på skattekontot

Hovrätten menar att detta är en kvittningsinvändning och det är gäldenären som har bevisbördan för att det finns en kvittningsgill fordran. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st