Category Archives: Kontrollavgift

Förtydligande: När kan kontrollavgift tas ut om ett företag inte bevarar uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot?

Svar på uppkommen fråga. Eftersom uppgifterna på kontrollremsan, i journalminnet eller på tömningskvittot normalt sett utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen är det endast i undantagsfall grund för kontrollavgift om dessa uppgifter inte bevarats. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!