Category Archives: Mervärdesskattegrupp

Rättsfall: Ett bolags huvudetablering som ingår i en mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till filial i Sverige

EU-domstolen har ansett att det är fråga om två skilda beskattningsbara personer när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st