Category Archives: När får ett skattetillägg inte tas ut?

Ställningstagande: Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration

Uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration är inte avstämningsuppgift gentemot en arbetsgivardeklaration. Kontrolluppgift utgör dock sådan avstämningsuppgift. Uppdatering med exempel. Lär hela artikeln här!