Category Archives: Nikotinskatt

Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en ny definition av s.k. högkoncentrerade e-vätskor i LSNP. För dessa ska nikotinskatt tas ut med 4 000 kronor per liter.

Högkoncentrerade e-vätskor är e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 mg/ml. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Den 1 januari 2021 införs bestämmelser i LSNP om undantag från skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare när e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter förstörs under tillsyn av Skatteverket.

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en definition av s.k. högkoncentrerade e-vätskor i LSNP.

Högkoncentrerade e-vätskor är e-vätskor med en koncentration nikotin som uppgår till minst 15 men inte överstiger 20 mg/ml. Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st