Category Archives: Omställningsstöd med anledning av corona

Förtydligande: Återbetalningsskyldighet med anledning av ändrade kostnadsförhållanden

En ackordsuppgörelse kan medföra återbetalningsskyldighet av för mycket tillgodofört omställningsstöd. Lär hela artikeln här!

Lagändring FOM3: Hyresstöd ska ingå i hyresvärdens nettoomsättning

Ett hyresstöd som en hyresvärd har tagit emot enligt förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, ska ingå i hyresvärdens nettoomsättning för den månad som stödet avser. Lär hela artikeln här!

Lagändring FOM3: Hyresstöd ska avräknas

Det har införts regler om att omställningsstöd ska minskas med statligt hyresstöd som en hyresvärd har fått eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. Det gäller oavsett om det är företaget eller ett annat koncernföretag som hyresstödet lämnats för. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tolkningen av formuleringen ”kommer att få” i FOM3.

I ansökan om omställningsstöd ska företaget inte beakta stöd vid korttidsarbete som företaget ännu inte fått beslut om. Det finns dock en anmälningsskyldighet i de fall beslut om stöd vid korttidsarbete fattats efter att ansökan om omställningsstöd har lämnats in till Skatteverket. Lär hela artikeln här!

Lagändring FOM3: Nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent för stödperioden mars respektive april 2021

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 27 mars

Information om utgåva som publicerats 27 mars 2021 Lär hela artikeln här!

Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020-februari 2021

Lär hela artikeln här!

/Rubriken upphör att gälla U:2021-03-02/ Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare /Rubriken träder i kraft I:2021-03-02/ Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 15 mars

Information om utgåva som publicerats 15 mars 2021 Lär hela artikeln här!

Lagändring: Omsättningsstöd minskar inte omställningsstödet.

Lär hela artikeln här!

Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 25 februari

Information om utgåva som publicerats 25 februari 2021 Lär hela artikeln här!

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1084 av den 14 juni 2017 om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 vad gäller stöd till hamn- och flygplatsinfrastruktur, vad gäller tröskelvärden för anmälan av stöd till kultur och bevarande av kulturarvet o

Lär hela artikeln här!

Förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Lagändring: Omställningsstöd maj–juli

Nya regler om omställningsstöd för maj–juli har tillkommit från och med 19 oktober 2020. Lär hela artikeln här!

Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020

Lär hela artikeln här!

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter om ändring av rådets förordningar EG nr 1184/2006 och EG nr 1224/2009 och om upphävande av

Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st