Category Archives: Överklagande

Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. överklagande

De nya bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020. Lär hela artikeln här!