Category Archives: Pensioner

Förtydligande: Hur bedömer man om en försäkring är skattegynnad i utlandet?

58 kap. 5 § IL gäller för skattegynnade försäkringar. Om den anställda inte är skattskyldig i arbetslandet när arbetsgivaren betalar premier till försäkringen ska bedömningen göras utifrån intern rätt i arbetslandet. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut

Lär hela artikeln här!

Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Lär hela artikeln här!

HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA

Lär hela artikeln här!

HFD 2019 ref. 30 – Förhandsbesked om kupongskatt på utdelning till utländskt livförsäkringsföretag när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt

Lär hela artikeln här!