Category Archives: Punktskatter och trafikskatter

Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Höjning av effektgränserna för anläggningens storlek för att rätt till avdrag för skatt på el som framställts från förnybara källor ska föreligga

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utvidgning av undantaget från skatteplikt för el som framställts i mindre anläggningar och inte överförts till det koncessionspliktiga elnätet genom höjning av effektgränserna

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Sänkning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattebefrielsen sänks för råtallolja som förbrukas för framställning av värme i kraftvärmeproduktion i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattebefrielsen sänks för bränsle som förbrukas i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet för annan förbrukning än i skepp och båtar eller för drift av motordrivna fordon

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny aktör med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige

Ny aktör från och med den 1 juli 2021 med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs

Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs från med den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny bestämmelse om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land

Ny bestämmelse från och med den 1 augusti 2021 om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Ny bestämmelse från och den 1 augusti 2021 om skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde för snus, tuggtobak och övrig tobak

Enligt nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 inträder inte skattskyldigheten för snus, tuggtobak och övrig tobak för den som är godkänd lagerhållare i vissa fall. Detta innebär att varor för vilka skattskyldigheten skulle ha inträtt enligt 39 § 1 b LTS ändå inte ska beskattas om något av undantagen är tillämpligt. Lär…

Ny utgåva den 3 juni

Information om utgåva som publicerats 3 juni 2021 Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak

Utvidgning av tobaksbeskattningen från och med den 1 augusti 2021 till att även omfatta så kallad övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: En upplagshavare får göra avdrag för tobaksskatt på varor som uteslutande använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget

En upplagshavare får från och med den 1 augusti 2021 göra avdrag för tobaksskatt på varor som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny bestämmelse om innehavsbeskattning av snus, tuggtobak och övrig tobak

Den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för varorna har redovisats i Sverige är skattskyldig. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om anmälan och ställande av säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak

Nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om anmälan och ställande av säkerhet för den som för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny sida med anledning av nya bestämmelser om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Ny sida med anledning av nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nytt avdrag för godkänd lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak

Nytt avdrag från och med 1 augusti 2021 för godkänd lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om beskattning av övrig tobak

För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande införs den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i LTS som innebär en utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattesatsen för övrig tobak är 1 971 kr per kg för kalenderåret 2021

Skattesatsen för övrig tobak är 1 971 kr per kg för kalenderåret 2021. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 2 juni

Information om utgåva som publicerats 2 juni 2021 Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Begreppet förbränningsanläggning i lagen om skatt på avfall som förbränns

Sidan har kompletterats med exempel som avser hantering av avfall som kan förekomma i anslutning till en anläggning där avfall förbränns. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 april 2021

Det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) som tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången höjs, samtidigt som gränsen för när det tas ut sänks. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde

Bränslet omfattas av anläggningsbeskedet vid skattskyldighetens inträde om det i anläggningsbeskedet anges att det gäller även för en viss tidsperiod innan det utfärdades och skattskyldigheten för bränslet inträdde under denna tidsperiod. Lär hela artikeln här!

Skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Rötat avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk kan anses som ett biobränsle som är undantaget från skatteplikt

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Lagändring den 1 april 2021: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse

Vissa företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter ska kunna få skattebefrielse enligt LSE om de yrkar avdrag, ansöker om återbetalning eller begär omprövning under perioden 1 april–30 juni 2021. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st