Category Archives: Räntor och dröjsmålsavgifter

Förtydligande: Ett mindre företag kan i vissa fall få räntebefrielse

Svar på uppkommen fråga: Det avgörande är hur sjukdomen eller isoleringen har påverkat företagets möjligheter att betala skatten eller avgiften i tid. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Hur ränta beräknas när anstånd upphör

När anstånd upphör sker en retroaktiv ränteberäkning utifrån saldot på skattekontot under anståndstiden Lär hela artikeln här!