Category Archives: rättelse och ändring

Förtydligande: Ett beslut om befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ

Sidan har fått ett nytt avsnitt om när en ansökan om befrielse kan lämnas och vad som gäller när den enskilda har begärt omprövning. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. begäran om ändring

De nya bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st