Category Archives: Registrering

Förtydligande: Vem kan utföra arbetet hos den juridiska person som utsetts till ombud?

Svar på uppkommen fråga. Skatteverkets uppfattning är att bolaget bör följa aktiebolagslagens delegationsordning. Bara en person som styrelsen kan delegera uppgiften till får utföra arbetet. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st