Category Archives: Rot- och rutarbete

Förtydligande: Ett pooldäck är inte en sådan tillbyggnad av bostad som ger rätt till rotavdrag

Eftersom poolen inte är en tillbyggnad av bostaden anses inte heller pooldäcket vara en sådan tillbyggnad av bostaden som ger rätt till rotavdrag. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete;

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Taket för rutavdraget höjs

Taket för rutavdraget för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Ändringen gäller retroaktivt för hela 2019. Lär hela artikeln här!