Category Archives: Skatteplikt och undantag

Ställningstagande: Social omsorg, mervärdesskatt

Ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Social omsorg, mervärdesskatt” daterat den 25 oktober 2018, dnr 202 398382-18/111. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Social omsorg

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”Social omsorg, mervärdesskatt” daterat den 25 oktober 2018, dnr 202 398382-18/111 Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tillhandahållande av förmögenhetsförvaltning behöver inte avse hela investeringsfonden

Begreppet ”särskilda investeringsfonder” Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. Av artikeln framgår att från skatteplikt undantas förvaltning av särskilda investeringsfonder såsom…

Rättsfall: Tillhandahållande av en licens för användning av en försäkringsprodukt är inte en försäkrings- eller återförsäkringstjänst

EU-domstolens mål C-907/19, Q-GmbH. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Utfärdande av reseintyg som visar att en person är vaccinerad mot covid-19 är skattepliktigt

Det huvudsakliga syftet med intyget är att det ska ligga till grund för ett beslut av tredje man. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: en underentreprenörs tillhandahållande till en yrkeshögskola.

HFD bedömde att tillhandahållandet utgjorde uthyrning av personal, och omfattades därför inte av undantaget från skatteplikt. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: EU-domstolen har prövat en fråga som gäller tjänster som en förvaltare/god man utför

Skatteverket analyserar för närvarande EU-domstolen dom. Lär hela artikeln här!

Med anledning av corona: tidsfristen för befrielse från tull och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs.

Tidsfristen för befrielsen förlängs till och med den 31 december 2021. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tillfällig inrättning för tester, antikroppstester och vaccinationer gällande covid-19 kan vara en liknande inrättning för vård

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara en skattepliktig tjänst

HFD har kommit fram till att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser i mån av plats normalt inte uppfyller alla kriterier för att vara uthyrning av fastighet. Tillhandahållandet är i så fall en skattepliktig tjänst. Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st