Category Archives: Skattesatser och beskattningsunderlag

Förtydligande: Inträde till spa-anläggning

Inträde till spa-anläggning ska ses som ett enda tillhandahållande som kan omfattas av skattesatsen 25 % även om det till viss del finns möjlighet att utöva idrott. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: EU-domstolen har tolkat begreppet ”restaurang- och cateringtjänster”

Begreppet omfattar tillhandahållande av mat eller dryck som åtföljs av stödtjänster vilket gör att slutkonsumenten kan konsumera maten omedelbart. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Rabatt på undantagna transaktioner

En rabatt kan inte minska beskattningsunderlaget om försäljningen är undantagen från skatteplikt (C-802/19 Firma Z). Lär hela artikeln här!