Category Archives: Skattetillägg

Förtydligande: Nya regler om skyldighet att göra skatteavdrag påverkar frågan om skattetillägg kan tas ut

Utländska utbetalare utan fast driftställe i Sverige ska från 1 januari 2021 i vissa fall göra skatteavdrag för ersättning för arbete som mottagaren utför i Sverige. Om utbetalaren inte fullgör sin skyldighet kan det bli aktuellt att ta ut skattetillägg. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration

Uppgift om betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration är inte avstämningsuppgift gentemot en arbetsgivardeklaration. Kontrolluppgift utgör dock sådan avstämningsuppgift. Uppdatering med exempel. Lär hela artikeln här!

Skattetillägg vid ändrade uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration

Lär hela artikeln här!

Förtydligande med anledning av corona: Anstånd och tillämpningen av ställningstagandet ”Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt”

Befrielse ska medges i vissa fall när den uppgiftsskyldiga gjort avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt och säljaren har anstånd med betalning av skatten. Lär hela artikeln här!