Category Archives: Skattskyldighet

Meddelande: Omvänd skattskyldighet vid försäljning till stat och kommun

Skatteverket håller på att se över ställningstagandena avseende omvänd skattskyldighet för byggtjänster för stat och kommun. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid omsättning av bl.a. mobiltelefoner gäller inte vid tillämpning av VMB

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet träder ikraft den 1 april 2021 och gäller bara om beskattningsunderlaget i fakturan överstiger 100 000 kronor förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. Sidan om omvänd skattskyldighet, övriga fall, har uppdaterats. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: EU-domstolen har ansett att en kollektiv förvaltningsorganisation förmedlade tjänster i eget namn

Då den kollektiv förvaltningsorganisation förmedlade tjänster i eget namn för annans räkning ansågs de ha köpt in och sålt tjänsterna. Lär hela artikeln här!