Category Archives: Socialavgifter

Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar

Lär hela artikeln här!

Lag (2021:423) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

Lär hela artikeln här!

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021

Lär hela artikeln här!

Uppdatering med anledning av fråga

Svar på uppkommen fråga. För att få avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling ska en arbetsgivare, för varje redovisningsperiod, kunna visa att kraven för avdraget är uppfyllda. Lär hela artikeln här!

Lagändring med anledning av corona: Arbetsgivaravgifter ska inte betalas för förmån av fri parkering och gåva till anställda som är tillfälligt skattefria

Lär hela artikeln här!

Lag (2021:300) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)

Skatteverket ska alltid följa ett A1-intyg som utfärdats av en behörig institution och som åberopas i samband med beslut om socialavgifter eller beslut om pensionsgrundande inkomst. Lär hela artikeln här!

Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)

Lär hela artikeln här!

Förtydligande med anledning av corona: På vilket underlag ska arbetsgivaravgifter betalas vid korttidsarbete?

Underlaget för arbetsgivaravgifter är även vid korttidsarbete bruttolönen. Lär hela artikeln här!

Lag (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som fyllt 18 men inte 23 år

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Den skattemässiga behandlingen av dricks

Kammarrätten har prövat frågan om den skattemässiga behandlingen av extra betalningar med kontokort (dricks) från kunder. Lär hela artikeln här!

KRNG, mål nr 548-20, 550-20 och 551-20, Den skattemässiga behandlingen av dricks

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Arbetsgivaravgifterna sänks för personer som fyller 19–23 år under året

Arbetsgivaravgifterna är 19,73 procent i stället för 31,42 procent för de som är födda 1998–2002. Lagen är tillfällig och gäller för ersättningar som utges från den 1 januari 2021 till den 31 mars 2023. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Avdrag enligt stödområdeslagen får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften

Genom ett förtydligande i stödområdeslagen framgår att ett avdrag enligt lagen inte får medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?

Lär hela artikeln här!

Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter

Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Avdrag för godkända tjänstehundar, dnr 131 755880-06/111

Lär hela artikeln här!

Lagändring den 1 januari 2021: Ett socialavgiftsavtal påverkar inte reglerna om skatteavdrag

Ett socialavgiftsavtal påverkar inte arbetsgivarens skyldighet att göra skatteavdrag och redovisa in det till Skatteverket. Lär hela artikeln här!

Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån

Lär hela artikeln här!

Sidan Avtal om social trygghet med Filippinerna har tillkommit.

Sidan har tillkommit med anledning av att avtalet trädde i kraft den 1 november 2019 Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 1 november

Information om utgåva som publicerats 1 november 2019 Lär hela artikeln här!

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

Lär hela artikeln här!

Uppdaterat förtydligande: Beräkningen av anställningstid för den först anställda i verksamheten.

Uppdaterat svar på uppkommen fråga: Växa-stödet förlängs till att omfatta de 24 första månaderna för den först anställda i verksamheten, Tiden räknas emellertid fortfarande oavsett om personen varit i tjänst eller inte Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Reglerna om regionalt avdrag i stödområde kommer från den 1 augusti att bara vara tillämpliga på den del av ersättningen som överstiger 25 000 kr till de anställda som fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång. Lär hela artikeln här!