Category Archives: Sverige& Världen

Rutinmässigt bombande och dödande

Rutinmässigt bombande och dödande

Politiker får inte beblanda sig i väljarnas privata problem!

När 20 000 barnfamiljers vädjan till bostadsministrar och partiledare då maten inte räcker till eller vräkning står för dörren, då skickas ett brev tillbaka “vi beklagar situationen och förstår att det känns jobbigt, men fröken/herr ansvarig politiker får inte hjälpa enskilda ur samhället. Rösta på oss så att vi kan göra förbättringar för din framtid”!

Det är ett privat problem att jobb saknas, att folk blir vräkta, att alla inte har råd med basvaror för ett normalt leverne, lika mycket som det är ett privat problem med bomber och allt dödande. Men det är också i allra högsta grad ett växande samhällsproblem som inte alls hade varit så stort, om varje människas rätt till ett värdigt liv, hade tillvaratagits av våra politiker från början.

Idag flashar en artikel förbi varje morgon om en ny skjutning, ett nytt mord, en ny bomb. Vi rynkar på ögonen, får en klump i magen och skrollar vidare till en annons för mirakelmedel eller casinomiljoner.

Antalet dödade det senaste året kan fylla en egen kyrkogård, men så länge som det händer enskilda incidenter, så är det bara ett privat problem, -vi vet att det gör ont och vi beklagar, men det är SD:s fel!

Under alla år som SD inte har suttit i makten, har de inte byggt upp landet till den stat av kriminalitet i Europa som vi ser idag. De har inte suttit i makten någon gång, så det är inte deras fel. Felet handlar om att inte lyssna på och hjälpa enskilda som alla tillsammans bildar samhället och detta gäller precis alla partier.

Om det är 20 000 vräkta barnfamiljer vet jag inte eftersom kommunerna har rätt idag att dölja vad som egentligen händer. Det är lätt att misströsta när politiker inte hjälper enskilda, när de inte tar människors klagan på allvar och i något led alltid skyller på någon annan, för att slippa göra rätt för sig. Istället basuneras alla andra länders tragedier ut i högtalare. Det är kommunistlandet Kina, det är den tragiska incidenten i Norge, det är de dumma Ryssarna, det är alltid någon annan.

När kommer nyheterna som säger, “politikerna har sett den stigande fattigdomen och bostadslösheten och nu kommer äntligen medborgarlönen” eller “familjer och enskilda har nu rätt att byta bostadsområde för att undvika kriminalitet” eller “alla med inkomst under 20 000kr får nu rätt att åka kommunalt gratis”?

Istället fortsätter rubrikerna om fler indragningar, mer pengar till bankerna, vad Trump sysslar med, hur rika och berömda äter glass på playan långt från virus och dödskjutningar. Jag har svårt att tro, att min åsikt är unik, enskild och bara mitt problem!

SENASTE NYTT

https://www.youtube.com/watch?v=PGl8MRJheiA

Agenda för arbete, del 6

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).Läs artikeln här!

Kommunal juridiks temadagar

InnehållVälkommen till SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar. Liksom förra året kommer temadagen den 19 maj, mot bakgrund av spridning av covid 19, att erbjudas som webbsänd kurs i lite förkortad form.Under dagen informerar vi om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling. Som vanligt kommer många förbundsjurister vid SKR…

Arbeta med resultaten från Graviditetsenkäten

Om utbildningenSom ett stöd i det fortsatta arbetet med Graviditetsenkäten erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig till personer i regionen som har i uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten kopplade till Graviditetsenkäten. Under utbildningen får du stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du…

Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

InnehållUnder halvdagen sker en genomgång av rättslig reglering, praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på praktiskt tillvägagångsätt, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan eller på…

Vägen tillbaka – vad gör vi efter pandemin för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen?

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg…

Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 2

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider:Del 2:1 – 5 maj kl.13.00 – 16.00Del 2: 2 – 19 maj kl.13.00 – 16.00Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer information och länk skickas ut till deltagarna cirka 10…

Skyddsombudsrätt – det grundläggande regelverket kring skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet – Save the date

Mer information och anmälningslänk publiceras den 8 april 2021 kl. 09.00.InnehållKursen syftar till att ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Exempel på frågor som behandlas är arbetsgivarens samverkan med skyddsombud, val av skyddsombud, hänvändelserätt samt arbetsplatsens indelning i skyddsområden.Läs artikeln här!

Agenda för arbete, del 5

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).Läs artikeln här!

Revisionskonferens, webbseminarium

PrograminnehållVi sänder konferensen live från SKR:s lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen.Del 1 InledningHur har revisionen påverkats av Corona-pandemin?Hur kan vi tänka framgent kring arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande?Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKRDel 2 Kommunikation och dialogRevisionens kommunikation – hur kommunicerar revisionen via hemsidan, i skrivelser och rapporter?Kommunikationsexperten Nina Wiklander berättar…

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 2

Utbildningens innehållUnder utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra.Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys,…

Utmattning och PTSD – hur kan verksamhetschefer/HR-experter förebygga och fånga upp medarbetare?

Medarbetare inom kommuner och regioner har under det gångna året gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men när pandemin väl är över, måste vi identifiera dessa tidigt och ge dem det stöd som de behöver.Under webbinariet deltar ett antal forskare i ett samtal om hur vi långsiktigt…

Skapa bättre samtalsklimat och verka för att ingen ska tystna, webbinarium

SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med tre kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning.Målet är att gemensamt ta fram former för hur…

Utbildning i barnkonsekvensanalys inom skolan

En föreläsning om barnkonventionen och hur den ska tolkas och tillämpas i genomförande av barnkonsekvensanalyser inom skolans område. I workshops kommer case att användas både avseende en fråga som rör barn i grupp och en fråga som rör ett enskilt barn.Föreläsningen kommer att genomföras via Zoom. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.Datum och tidDag 1:…

Från frustration till trygghet – Preventiva enheten i Varberg förebygger vårdskador

InnehållUnder sändningen får du del av hur Preventiva enheten i Varbergs kommun har använt kvalitetsregister på ett genomgripande sätt för att förebygga vårdskador. Viktiga ledord som enheten har arbetat efter är Teamet och Kunskap. De ser också att samarbete och kompetens är vägen, att tydliggöra hur:et är kartan och målet är en trygg och säker…

Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021, 23 mars

Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra frågor. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar.Var med och lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt för betalande deltagare att se materialet under en period…

Webbkurs: Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

Kursen genomförs via webben.Preliminärt programÖvergripande information och inkomstutjämning09.30–12.00Lunch12.00–12.45Kostnadsutjämning och övriga delar i utjämningen12.45–15.30Mer information om kursens innehållKontakta Mona Fridell, via e-post mona.fridell@skr.se eller tfn 08-452 79 10.Läs artikeln här!

Webbkurs: Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag, kommuner

Kursen genomförs via webben.Preliminärt programÖvergripande information och inkomstutjämning09.30–12.00Lunch12.00–12.45Kostnadsutjämning och övriga delar i utjämningen12.45–15.30Mer information om kursens innehållKontakta Mona Fridell, via e-post mona.fridell@skr.se eller tfn 08-452 79 10.Läs artikeln här!

Offentliga rummet

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).Läs artikeln här!

Halvdagskurs om Peppol: praktiskt införande av Peppol BIS fakturan och kommunikation

Ur programmetMycket kort genomgång om Peppol och Peppol BIS meddelandena.Upphandling av Peppol? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig beredskapAnslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering, stoppade meddelanden m.m.Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom PeppolLeverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer.Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser.BakgrundAlla upphandlande myndigheter och enheter ska vara registrerade som mottagare av elektroniska fakturor i Peppol:s SMP-register.Den faktura som uppfyller…

Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

Program och anmälan till Mötesplats SamhällssäkerhetÅrets huvudtema är: Krisberedskap och samhällets motsåndskraft och Samhället i gråzon och krig med utgångspunkt i pågående pandemi.Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad…

Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa bra förutsättningar?

Efter ett helt år med covid-19-pandemin är det många chefer och medarbetare i kommuner och regioner som behöver välförtjänt återhämtning. Det gäller även de som arbetat närmast de som blivit sjuka men även personal inom skola, förskola, socialtjänst och omsorg. Men hur ska medarbetarna få till en bra återhämtning?Preliminärt programVälkomna och introduktionIng-Marie Wieselgren, SKRForskare berättar…

Återhämtning – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa förutsättningar?

Efter ett helt år med covid-19-pandemin är det många chefer och medarbetare i kommuner och regioner som behöver välförtjänt återhämtning. Det gäller även de som arbetat närmast de som blivit sjuka men även personal inom skola, förskola, socialtjänst och omsorg. Men hur ska medarbetarna få till en bra återhämtning?Preliminärt programVälkomna och introduktionIng-Marie Wieselgren, SKRForskare berättar…

Marköbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård – utbildningstillfälle 4

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider:19 mars kl. 13.00 – 16.0016 april kl. 09.00 – 11.00Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer information och länk skickas ut till deltagarna cirka 10 dagar innan kursdag 1.Utbildningen ges…

Workshop: Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!

Syfte och uppläggSyftet med denna workshop är att inspirera och ge verktyg för att påbörja arbetet med analys och verksamhetsutveckling tillsammans med brukarna. Ni kommer också att få kunskap om hur skillnader mellan könen inte bara kan konstateras, utan hur ni med resultatet från till exempel brukarundersökningen, kan arbeta för en mer jämställd socialtjänst.Under dagen…

Årshjulet – om taxearbete för kommunala miljökontor

Temat för konferensen är att belysa vilka viktiga hållpunkter som finns under året och särskilt fokusera på förankring med politiken och samarbetet med ekonomerna. Hur ska kontakten med förtroendevalda och ekonomer se ut kring taxorna? Vilka misstag är vanliga att göra och hur kan vi få till ett bra samarbete? Var med och lyssna till…

Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021, 18 mars

Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra frågor. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar.Var med och lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt för betalande deltagare att se materialet under en period…

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2021

Ur innehålletÅret som gått har starkt präglats av pandemin – i allt från vår egen vardag, liv och hälsa till välfärdssystemen, näringslivet och samhällsekonomin har påverkats på olika sätt. Samtidigt var arbetsmarknaden redan sedan tidigare i kraftig förändring och arbetsmarknadspolitiken under omläggning.Flera lösningar behövs för att möta den kraftigt stigande arbetslösheten. Samtidigt finns det redan…

Arbetsmiljörätt

InnehållKursen ger en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.Kursen genomförs i föreläsningsform med möjlighet att ställa frågor i chatt.FöreläsareFöreläsare är utredare Gunnar Sundqvist och arbetsrättsjurist Katarina Bergström från arbetsrättsektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner. InformationKursen är mellan kl 09.00-12.00 inkl. kortare pauser.Vi ber er notera…

NYBBLE TIDNING

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st