Rutinmässigt bombande och dödande

Om det är 20 000 vräkta barnfamiljer vet jag inte eftersom kommunerna har rätt idag att dölja vad som egentligen händer. Det är lätt att misströsta när politiker inte hjälper enskilda, när de inte tar människors klagan på allvar och i något led alltid skyller på någon annan, för att slippa göra rätt för sig. Istället basuneras alla andra länders tragedier ut i högtalare. Det är kommunistlandet Kina, det är den tragiska incidenten i Norge, det är de dumma Ryssarna, det är alltid någon annan.