Category Archives: Tobaksskatt

Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny aktör med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige

Ny aktör från och med den 1 juli 2021 med anledning av ny bestämmelse om registrerad distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak till Sverige. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs

Ytterligare en grund för godkännande av lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak införs från med den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny bestämmelse om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land

Ny bestämmelse från och med den 1 augusti 2021 om säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak eller övrig tobak från ett annat EU-land. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om säkerhet vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny bestämmelse om skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Ny bestämmelse från och den 1 augusti 2021 om skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om undantag från skattskyldighetens inträde för snus, tuggtobak och övrig tobak

Enligt nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 inträder inte skattskyldigheten för snus, tuggtobak och övrig tobak för den som är godkänd lagerhållare i vissa fall. Detta innebär att varor för vilka skattskyldigheten skulle ha inträtt enligt 39 § 1 b LTS ändå inte ska beskattas om något av undantagen är tillämpligt. Lär…

Ny utgåva den 3 juni

Information om utgåva som publicerats 3 juni 2021 Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak

Utvidgning av tobaksbeskattningen från och med den 1 augusti 2021 till att även omfatta så kallad övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: En upplagshavare får göra avdrag för tobaksskatt på varor som uteslutande använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget

En upplagshavare får från och med den 1 augusti 2021 göra avdrag för tobaksskatt på varor som uteslutande har använts för provning av varornas kvalitet utanför skatteupplaget. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny bestämmelse om innehavsbeskattning av snus, tuggtobak och övrig tobak

Den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatten för varorna har redovisats i Sverige är skattskyldig. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om anmälan och ställande av säkerhet för den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak

Nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om anmälan och ställande av säkerhet för den som för in eller tar emot snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny sida med anledning av nya bestämmelser om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak

Ny sida med anledning av nya bestämmelser från och med den 1 augusti 2021 om distansförsäljning till Sverige av snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nytt avdrag för godkänd lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak

Nytt avdrag från och med 1 augusti 2021 för godkänd lagerhållare för snus, tuggtobak och övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya bestämmelser om beskattning av övrig tobak

För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande införs den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i LTS som innebär en utvidgning av tobaksbeskattningen till att även omfatta så kallad övrig tobak. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattesatsen för övrig tobak är 1 971 kr per kg för kalenderåret 2021

Skattesatsen för övrig tobak är 1 971 kr per kg för kalenderåret 2021. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 2 juni

Information om utgåva som publicerats 2 juni 2021 Lär hela artikeln här!

Förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021

Lär hela artikeln här!

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/475 av den 18 februari 2019 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde och i den t

Lär hela artikeln här!

Förordning (2019:679) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020

Lär hela artikeln här!

Förhandsbesked: Skatterättsnämnden har ansett att rullar som innehåller tobak och som är avsedda att användas i en elektronisk apparat är skattepliktiga som cigaretter enligt 1 a § 1 LTS

Lär hela artikeln här!