Category Archives: Trängselskatt

Ställningstagande: Befrielse från tilläggsavgift vid fel hos betalningsförmedlare

Om fel hos en betalningsförmedlare medför att en gjord betalning av trängselskatt försenas kan detta vara skäl för befrielse från tilläggsavgift. Lär hela artikeln här!

Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt på grund av fel hos betalningsförmedlare

Lär hela artikeln här!

Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit

Lär hela artikeln här!

Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? (ersätter tidigare ställningstagande)

Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st