Category Archives: Utredning

Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av avfallsskatt

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av avfallsskatt enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall, för att kontrollera att riktiga och fullständiga uppgifter har lämnats i en ansökan om återbetalning av avfallsskatten. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Revision får göras hos registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak

En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Revision för kontroll av kupongskatt sker i syftet som anges i kupongskattelagen, inte enligt de syften som finns i 41 kap. 2 § SFL.

Svar på uppkommen fråga: Syftet med revisionen är att kontrollera kupongskatt hos ett aktiebolag som det uttrycks i 24 § kupongskattelagen. Det innebär att s.k. tredjemansrevision inte är möjlig vid kontroll av kupongskatt. Lär hela artikeln här!

Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring

Då ”klart framgår” anges i praxis istället för ”mycket sannolikt” beskrivs beviskrav hos Skatteverket i en ny sannolikhetsstege. Begreppen subjektiv och objektiv bevisbörda har utmönstrats. Bevisbörda och beviskrav inom folkbokföringen har inarbetats. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st