Category Archives: Visa på startsida

Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU

I år blev det full pott för Trafikverkets ansökningar till Connecting Europe Facility (CEF). Samtliga fem Trafikverksprojekt som ansökt om EU-bidrag får sammanlagt cirka 240 miljoner kronor i medfinansiering. Lär hela artikeln här!

Solig start på tågsommaren

Under en i stora delar av landet rekordvarm juni-månad ankom 72 928 av 78 978 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid. Solkurvor och åskoväder vid sidan av skyfall och snösmältning påverkade punktligheten under en intensiv banarbetsperiod. Lär hela artikeln här!

Sveriges första elväg byggs mellan Hallsberg och Örebro

Nu har vi beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Satsningen på elväg är ett led i målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafiken. Lär hela artikeln här!

Fem miljoner till trafiksäkerhetsidéer via Skyltfonden

Två gånger om året delar Trafikverket ut pengar från Skyltfonden till goda idéer inom trafiksäkerhet. I vårens ansökningsomgång går drygt fem miljoner kronor till 14 projekt som förväntas kunna bidra till en säkrare vägtrafik. Lär hela artikeln här!

Laddbara fordon – så funkar det!

Här får du svar på relevanta frågor om du är intresserad av hur det är att köra ett laddbart fordon i dag. Vi tipsar om säker laddning hemma via laddbox, batterikapacitet och snabbladdning. Du kan också jämföra laddbara personbilar med andra bilar. Lär hela artikeln här!

Trafikverket har fått uppdrag att ta fram en nationell transportinfrastrukturplan 2022-33

Nu har riksdagen fattat beslut om de ekonomiska ramarna för den nationella transportinfrastrukturplaneringen 2022-2033, och regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell transportinfrastrukturplan. Lär hela artikeln här!

Förlängning av upphandlad flygtrafik till Örnsköldsvik och Sundsvall

Med anledning av coronaviruset har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upphandla flygtrafik för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Nu är en ny period upphandlad och det blir samma operatör som föregående period på sträckan. Lär hela artikeln här!

Var med och förbättra trafikinformationen

Trafikverket genomför nu en undersökning där resenärer kan tycka till om trafikinformationen på tågstationerna i landet. Initiativet är en del av det övergripande arbetet med att göra trafikinformationen snabbare, tydligare och mer användbar. Lär hela artikeln här!