Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

Lyssna på poden!
96 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Innehåll

Under halvdagen sker en genomgång av rättslig reglering, praktiska exempel, vanliga och ovanliga situationer och förslag på praktiskt tillvägagångsätt, metoder och lösningar ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Vårt seminarium kommer delvis att byggas upp kring de frågor som vi välkomnar att skicka in på förhand. Detta görs i samband med anmälan eller på annat sätt, i förväg.

Programpunkter

  • 09.00: Inledning
  • Rättslig reglering
  • Ovanliga och vanliga situationer
  • Praktiska exempel
  • Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor
  • 12.30: seminariet avslutas.

Under halvdagen bryter vi för kortare paus varje timme.

Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKR, samt Jur.kand.Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Läs artikeln här!