Förtydligande: Vem kan utföra arbetet hos den juridiska person som utsetts till ombud?

Lyssna på poden!
20 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Svar på uppkommen fråga. Skatteverkets uppfattning är att bolaget bör följa aktiebolagslagens delegationsordning. Bara en person som styrelsen kan delegera uppgiften till får utföra arbetet. Lär hela artikeln här!