HFD, mål nr 6446-19 – Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp till fem sjättedelar med stöd av IL eller EUF-fördraget

9 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 11 månader sedan av NYBBLE NYTT

Lär hela artikeln här!