Lagändring: Ändrade bestämmelser för malus den 1 april 2021

Lyssna på poden!
24 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Det förhöjda koldioxidbeloppet (malus) som tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången höjs, samtidigt som gränsen för när det tas ut sänks. Lär hela artikeln här!