Lagändring den 1 april 2021: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse

Lyssna på poden!
24 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Vissa företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter ska kunna få skattebefrielse enligt LSE om de yrkar avdrag, ansöker om återbetalning eller begär omprövning under perioden 1 april–30 juni 2021. Lär hela artikeln här!