Lagändring: Det som tidigare gällde försäkringsföretag gäller från och med den 15 december 2019 även för svenska tjänstepensionsföretag

22 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 2 år sedan av NYBBLE NYTT

Efter en ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ska det som tidigare gällde försäkringsföretags skattskyldighet för premie för grupplivförsäkring nu även gälla för svenska tjänstepensionsföretag. Lär hela artikeln här!