Marköbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård – utbildningstillfälle 4

Lyssna på poden!
101 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 9 månader sedan av NYBBLE NYTT

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider:

19 mars kl. 13.00 – 16.00

16 april kl. 09.00 – 11.00

Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.
Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer information och länk skickas ut till deltagarna cirka 10 dagar innan kursdag 1.

Utbildningen ges även vid fler tillfällen under våren.

Utbildningstillfälle 2, 17 februari

Utbildningstillfälle 3, start 3 mars

Om utbildningen

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

Inför utbildningsstart ansvarar deltagaren för att läsa igenom handbok Markörbaserad journalgranskning i psykiatri – för att identifiera och mäta skador i vården samt markörbilagan som det finns en länk till på samma sida.

Deltagaren får själv ansvara för att ha handbok och tillhörande markörbilaga tillgänglig under utbildningsdagarna.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatrin, SKR webbutik

Övrigt granskningsunderlag skickas ut efter genomgången utbildning.

Kursledare

  • Pia Ram, verksamhetsutvecklare Västra Götalandsregionen
  • Charlotta Brunner, chefläkare och psykiatriker Region Kalmar

Vid frågor om metoden Markörbaserad journalgranskning eller utbildningsinnehåll kontakta någon av kursledarna.

pia.ram@vgregion.se
charlotta.brunner@regionkalmar.se

Läs artikeln här!