Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vård –utbildningstillfälle 2

Lyssna på poden!
117 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 7 månader sedan av NYBBLE NYTT

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider:

Del 2:1 – 5 maj kl.13.00 – 16.00

Del 2: 2 – 19 maj kl.13.00 – 16.00

Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.
Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer information och länk skickas ut till deltagarna cirka 10 dagar innan utbildningstillfälle 1.

Utbildningen ges även med start 5 maj 2021 (utbildningstillfälle 2).

Utbildningstillfälle 1

Om utbildningen

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

Inför utbildningsstart ansvarar deltagaren för att läsa igenom handbok Markörbaserad journalgranskning i somatik – för att identifiera och mäta skador i vården samt markörbilagan som det finns en länk till på samma sida.

Deltagaren får själv ansvara för att ha handbok “Markörbaserad journalgranskning för att identifiera och mäta skador i vården” och tillhörande markörbilaga tillgänglig under utbildningsdagarna. Dessa går att ladda ned via nedanstående länk.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatrin, SKR webbutik

Övrigt granskningsunderlag skickas ut en till två dagar innan utbildningsdag, del 1.

Kursledare

  • Carina Ålenius, vårdutvecklingsledare och specialistsjuksköterska inom intensivvård, Region Stockholm samt Sveriges Kommuner och Regioner
  • Per Wiger, chefläkare och ortoped, Västra Götalandsregionen och Sveriges Kommuner och Regioner

Vid frågor om utbildningsinnehåll kontakta Carina Ålenius, SKR.

Läs artikeln här!