Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

Lyssna på poden!
92 Views
Start online radio!

Uppdaterat för 8 månader sedan av NYBBLE NYTT

Program och anmälan till Mötesplats Samhällssäkerhet

Årets huvudtema är: Krisberedskap och samhällets motsåndskraft och Samhället i gråzon och krig med utgångspunkt i pågående pandemi.

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

Läs artikeln här!